Văn bản - Biểu mẫu > Biểu mẫu > KH-CN cấp Nhà nước
Biên bản họp hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -6) doc 46 KB >> Link tải về
Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài /dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -5) doc 59 KB >> Link tải về
Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài /dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -4) doc 79 KB >> Link tải về
Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 - 3b) doc 137 KB >> Link tải về
Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước (Biểu B2 -3a) doc 137 KB >> Link tải về
Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -2b) doc 114 KB >> Link tải về
Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước (Biểu B2 -2a) doc 113 KB >> Link tải về
Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -1) doc 69 KB >> Link tải về
Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B1 -5) doc 43 KB >> Link tải về
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án SXTN (Biểu B1 -4) doc 103 KB >> Link tải về
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN (Biểu B1-3) doc 53 KB >> Link tải về
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (Biểu B1 -2b) doc 575 KB >> Link tải về
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Biểu B1 -2a) doc 406 KB >> Link tải về
Đơn đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B1 -1) doc 52 KB >> Link tải về
 
Trang: 1/1
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 15
  Tổng số viếng thăm: 7299595